Dokumenty szkoły

  • Statut
  • Program profilaktyczno-wychowawczy
  • Regulamin świetlicy
  • Regulamin korzystania z boiska
  • Regulamin korzystania ze stołówki
  • Regulamin sali gimnastycznej
  • Regulamin pracowni komputerowej
  • Regulamin biblioteki
  • Rekrutacja do Oddziałów Przedszkolnych
  • Rekrutacja do klas I