Deklaracja dostępności

Skład samorządu rok szkolny 2021/2022

Skład SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO w roku szkolnym 2021/2022

Martyna SABADASZ - ŻYWCZAK (oddz. 8b) – PRZEWODNICZĄCA

Julia BOGACZYK (oddz. 8b) – ZASTĘPCA przewodniczącej

Zuzanna KWICZALA (kl. 7) – SKARBNIK

P. Beata MIECHURSKA – OPIEKUN Samorządu Uczniowskiego