Wychowawcy klas

  KLASA

  PP a  -  Joanna NAJDUCH

  PP b  -  Jadwiga MAŚLANKA

    0      -  Małgorzata MICZULSKA

    I a    -  Małgorzata KĘDZIERSKA

    I b    -  Maria JURECKA

   II a    -  Sabina KULIG

   II b    -  Polakiewicz Beata

  III a    -  Anna ŁĘKAWSKA

  III b    -  Małgorzata OBRZUD

  IV       -  Małgorzata MAŚLANKA

   V       -  Bogumiła JANECZEK

  VI       -  Joanna JANIK

  VII a   -  Joanna GUMULAK

  VII b   -  Beata MIECHURSKA

  VIII     -  Magdalena STANCZAK