Deklaracja dostępności

Poradnik dla Rodziców

dzieci(2)

Wskazówki dla Rodziców do pracy w domu z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne (i nie tylko:))

Szanowny Rodzicu, związku z nauką na odległość i realizacją zadań korekcyjno-kompensacyjnych w domu, wspomagaj swoje dziecko w nauce i nie zapominaj o następujących zasadach:

 1. Dbaj, aby dziecko wykonywało dokładnie i poprawnie wszelkie polecenia. Przedstawiając mu zadanie do wykonania lub wydając polecenie, nie pomijaj niczego, co może ci się wydawać zbyt oczywiste bądź proste. Sprawdź, czy dziecko dobrze zrozumiało, co ma robić i czego od niego oczekujesz. Podawaj tylko proste, krótkie polecenia.
 2. Pamiętaj: „raz” nigdy nie wystarcza – uczenie się dzieci ryzyka dysleksji wymaga niezmiernie wielu ćwiczeń i powtórzeń. Jest to potrzebne, aby dana wiedza się utrwaliła, a czynności uległy automatyzacji.
 3. Naucz dziecko odpowiedzialności za wykonaną pracę przez wykształcenie nawyku jej kontrolowania i poprawiania, zanim odda ci do sprawdzenia.
 4. Staraj się pracować z dzieckiem twórczo, w sposób niekonwencjonalny, interesujący. Wykorzystuj nowe pomoce, zaskakujące formy uczenia się, na przykład niech dziecko uczy się liter, układając ich wzór z ciekawych przedmiotów.
 5. Staraj się zainteresować dziecko tym, czego się uczy. Dobrze, jeśli samo odkrywa, co powinno wiedzieć.
 6. Stosuj wzmocnienia (pochwały, nagrody rzeczowe lub miłe wydarzenia). Niektóre z nich wcześniej ustal jako nagrody i określ zasady ich przyznawania.
 7. Uczenie i odrabianie zadań domowych organizuj systemem „małych kroków”: materiał podziel na części (nie za dużo naraz).
 8. Obserwuj dziecko, gdy dostrzegasz znużenie, stosuj krótkie przerwy relaksacyjne połączone z aktywnością ruchową.
 9. Wdrażaj porządek i stały rozkład dnia (ta sama pora wstawania, spożywania posiłków, wykonywania obowiązków, kładzenia się spać). Daje to poczucie spokoju i ładu. Organizm dziecka, zwłaszcza układ nerwowy, ma czas na regenerację.
 10. Planuj z wyprzedzeniem wszystkie sprawy dodatkowe (nieujęte w rozkładzie dnia), w których dziecko będzie uczestniczyć.
 11. Dyskretnie przypominaj dziecku o jego obowiązkach.
 12. Daj dziecku czas na odpoczynek po szkole, odrabianie lekcji powinno się odbywać po niezbyt długiej przerwie. Tuż przed rozpoczęciem pracy niech dziecko wykona kilka ćwiczeń ruchowych przy muzyce.
 13. Zapewniaj dziecku miłe i spokojne miejsce do odpoczynku i zabawy.
 14. Stwarzaj dziecku warunki do koncentracji uwagi podczas odrabiania lekcji. Trzeba ograniczyć silne bodźce (wyłącz głośną muzykę, telewizor, radio, unikaj głośnych rozmów). Wokół stołu do odrabiania lekcji nie eksponuj zabawek, by nie rozpraszać dziecka.
 15. Ograniczaj dziecku oglądanie telewizji i granie w gry komputerowe. Zajęcia te powinny się odbywać we wcześniej zaplanowanym czasie i być traktowane jako nagroda (dozowana w ścisłych granicach czasowych). W zamian bardzo wskazane jest wyjście z dzieckiem na spacer lub udział raz w tygodniu w zajęciach sportowych, plastycznych czy tanecznych.
 16. Dostosuj ilość nauki do możliwości psychofizycznych dziecka.
 17. Rozbudzaj w dziecku zainteresowania.
 18. Dbaj o prawidłową dietę, bogatą w białko i nienasycone kwasy tłuszczowe (ryby, owoce morza, tran, witaminy A+E).
 19. Pilnuj, aby przystępując do nauki, dziecko nie było głodne ani spragnione. Ucz dziecko relaksacji.

 

                                                                                                                                             Życzę powodzenia

                                                                                                                        nauczyciel reedukator, Małgorzata Miczulska

                          logopeda

                                                  

ABY WSPOMÓC ROZWÓJ MOWY SWOJEGO DZIECKA RODZIC POWINIEN:

-   Bawić się z dzieckiem  tj. ,,Naśladować zwierzęta „ ..tzw. onomatopeje w celu zachęcenia do kontaktów werbalnych, pobudzaniu rozwoju mowy, usprawnianiu aparatu artykulacyjno-fonacyjnego, prozodii mowy.

-  Prowadzić zabawy, tj ,,Rozmowy ze zwierzętami ‘’,,Pieski”,, Zwierzęta w lesie”,, Kot i mysz”, Echo”…cel…. doskonalenie umiejętności komunikacyjne, nawiązanie kontaktu, pozdrawianie znajomych, zadawanie pytań, podtrzymywanie rozmowy, wyrażanie próśby, kończenie rozmowy.

-Wspieranie rozwoju mowy poprzez czytanie dziecku opowiadań, bajek, wierszyków, rymowanek, uczenie ich na pamięć, powtarzanie, nagrywanie  głosu dziecka, odsłuchanie, celowe mylenie się by nas dziecko poprawiło, głośno-cicho, wysoko nisko, szybko-wolno…….itp.

-Proponuję powtarzanie  tekstów znanych i lubianych z naszego dzieciństwa  ,,Wpadła gruszka do fartuszka” ,,Kizia Mizia” ,,Idzie kominiarz” ,,Siała baba Mak” ,,Ślimak, ślimak  wystaw rogi” ,,Krakowiaczek jeden” ,,Panie Janie” ,,Miała baba koguta”  ,,Mam chusteczkę haftowaną”….

Kochani Rodzice, pamiętajcie, że każde dziecko rozwija się we własnym tempie, a Wy:

 • Zachęcajcie, ale nie zmuszajcie do mówienia,
 • słuchajcie swojego dziecka i sprawcie, by czuło się słuchane,
 • sprawcie by czuło się bezpieczne i kochane,
 • starajcie się mówić do dziecka powoli i wyraźnie , ono was naśladuje,
 • umożliwcie mu samodzielne doświadczanie,
 • bądźcie konsekwentni, ujednolićcie wymagania względem dziecka,
 • utrwalajcie nawyk prawidłowego oddychania,
 • zapewnijcie dziecku odpowiednią ilość snu i wypoczynku, to pozytywnie wpłynie na prawidłowy rozwój mowy,
 • kiedy rozmawiamy z dzieckiem przyjmijcie pozycję taką, by widziało wasze usta,

Nie wynaleziono ,,cudownej pigułki” , która skoryguje wady wymowy, należy ćwiczyć wg instruktażu logopedycznego,

                                                                                                                    do czego zachęcam i życzę powodzenia

                                                                                                                             Logopeda: Katarzyna Bogucka

 

       ZACHĘCAM DO WSPÓŁPRACY: WTOREK 8.00  - 16.00

                                 a także na Skype i WhatsApp-ie