Deklaracja dostępności

Logopeda

Głównym celem pracy logopedycznej jest przeprowadzenie diagnozy logopedycznej i ustalenie terapii indywidualnie dla każdego dziecka, a także terapia logopedyczna polegająca na korekcji zdiagnozowanej wady wymowy.

Zadania:

 • korekta toru oddechowego i siły wydechu,
 • korekta ułożenia narządów artykulacyjnych,
 • opanowanie głosek w zależności od możliwości dzieci,
 •  rozwijanie słuchu fonemowego,
 • ćwiczenia słuchowe (rozróżnianie głosek prawidłowo i nieprawidłowo wypowiedzianych),
 • kształtowanie prawidłowej wymowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej i gramatycznej,
 • stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy,
 • wdrażanie do praktycznego wykorzystania nawyków poprawnej wymowy przyswojonej w toku ćwiczeń,
 • usprawnianie techniki czytania, pisania i opowiadania,
 • wdrażanie dzieci do obcowania z literaturą i sztuką oraz twórczej aktywności słownej.

Te wierszyki to wspaniałe ćwiczenia i czas na wspólną zabawę.

bębenek logopdeszcz logopdomek logopmuchomor logopzegar logopczarownica logop

Pierwszy semestr rozpoczyna się od diagnozy logopedycznej, która opiera się na badaniu artykulacji, słuchu fonemowego, fonematycznego, analizy i syntezy słuchowej, pamięci fonologicznej oraz tempa i prozodii mowy. W czasie trwania terapii dzieci prowadzą zeszyty, w których zapisujemy lub wklejamy ćwiczenia.

Zalecone ćwiczenia należy codziennie utrwalać w domu, ponieważ bez zaangażowania rodziców w ćwiczenia z dzieckiem w domu niemożliwe będzie osiągnięcie założonego celu terapii.

Terapię rozpoczyna się od ćwiczeń języka, podniebienia, zwieracza gardłowego, żuchwy i warg. Konieczne są równolegle prowadzone ćwiczenia oddechowe. W celu urozmaicenia terapii wykorzystywane są piórka, styropian, słomki, piłeczki, baloniki, szpatułki, dmuchajki, fliper logopedyczny, itp.

Następnie rozpoczyna się ćwiczenia przygotowujące narządy mowy do właściwego ich ułożenia przy wymowie danej głoski, 

Kolejny etap to ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:

 • wywołanie głoski w izolacji,
 •  utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach,
 • ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, rymowankach, wyliczankach i powiedzeniach,
 • automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane,
 • ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem gier logopedycznych i innych pomocy logopedycznych.

Na zajęciach pracuje się również nad dzieleniem wyrazu na sylaby, analizą i syntezą wyrazową, szczególnie w grupie dzieci młodszych.

Semestr kończy się ponowną diagnozą. Dzieci, których mowa jest już prawidłowa, zostają zwolnione i wypisane z zajęć logopedycznych. Oceniane są postępy pozostałych dzieci oraz dobiera się odpowiednie formy i czas terapii na następny semestr.

W drugim semestrze kontynuowane jest wywoływanie kolejnych głosek. Jednocześnie utrwala się zdobyte już umiejętności w grach dydaktycznych, słownikowych, układankach, historyjkach obrazkowych i loteryjkach, by w pełni zautomatyzować wypowiadane wyrazy i wprowadzić je w poprawnej formie do słownika dzieci w mowie spontanicznej. Dzieci uczą się posługiwać głosem w różny sposób, zmieniając tempo wypowiedzi oraz dynamikę. 

Na koniec roku szkolnego potrzebna jest diagnoza końcowa i decyzja, które dzieci powinny kontynuować terapię logopedyczną w kolejnym roku szkolnym, a które zakończyły proces rozwoju mowy i mówią poprawnie i zostają już zwolnione z zajęć. 

 Gabinet Logopedy czynny w każdy wtorek od 7.30 - 13.30 i piątek od 7.00 - 10.00 oraz od 12.20 - 13.30

Zachęcam do odwiedzenia zakładki PORADNIK DLA RODZICÓW, gdzie znajduje się kilka podpowiedzi do pracy z naszymi dziećmi. 

                                                                                                                                       Logopeda: Monika SKOWRON