Deklaracja dostępności

Rada Rodziców

Skład Zarządu Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022

Agnieszka FIEDOR – PRZEWODNICZĄCA Rady Rodziców

Helena RUSINIAK – ZASTĘPCA przewodniczącej Rady Rodziców

Joanna ŻYWCZAK – SKARBNIK Rady Rodziców

Monika GOŁĄB – SEKRETARZ Rady Rodziców

Karolina IZWORSKA – CZŁONEK Rady Rodziców

Wioletta ŻYWCZAK, Adam CHOROBIK – KOMISJA REWIZYJNA

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju zwraca się do Państwa z prośbą o dokonywanie wpłat na rzecz Rady Rodziców w kwocie 30 zł od rodziny.

Pieniądze te pośrednio lub bezpośrednio wracają do naszych dzieci, a to ich dobro jest dla nas najważniejsze.

Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej Szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp.

Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Bardzo chcielibyśmy pomóc i dofinansować wszystkie wartościowe, wymagające wsparcia inicjatywy. Nasz budżet nie jest bez granic.

W związku z powyższym zwracamy się z gorącą prośbą do wszystkich Rodziców, którym z różnych względów umknęła kwestia wpłaty – o wsparcie finansowe.

Pieniądze można wpłacać:

  1. u wychowawców poszczególnych klas;
  2. u przedstawicieli Rady Rodziców w czasie zebrań rodziców.

 Niezmienna od kilku lat wysokość wpłaty  to 30 zł rocznie od rodziny (bez względu na ilość dzieci uczących się w szkole).

 

Dziękujemy za zrozumienie i okazane dotychczas wsparcie.