Deklaracja dostępności

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Rysunek bez nazwy (48)

Kontynuując pracę w bieżącym roku szkolnym wykorzystujemy dodatkowo materiały zamieszczone w książkach serii ORTOGRAFFITI z Bratkiem. Jest to zestaw ćwiczeń o charakterze terapeutycznym, który został stworzony przez specjalistów terapii pedagogicznej. Specjalnie opracowane tematy dostosowane są do wieku i potrzeb uczniów.

Dzięki Ortograffiti uczeń:

 • usprawnia funkcje percepcyjno-motoryczne,
 • rozwija i doskonali umiejętność czytania: technikę, tempo, rozumienie czytanej treści,
 • rozwija i doskonali umiejętność poprawnego pisania pod względem graficznym i ortograficznym,
 • doskonali umiejętność poprawnego mówienia,
 • rozwija się emocjonalnie i społecznie,
 • ma wyższą motywację do pracy,
 • rozwija swoje zainteresowania,
 • wspiera swoje mocne strony. 

Pozycje te mogą być również wykorzystywane  przez rodziców do pracy indywidualnej z dziećmi w domu, zwłaszcza tych, które uczęszczają do klas I-III. 

Systematyczna praca dziecka w oparciu o Ortograffiti z Bratkiem, dodatkowo wspomaga je w regulowaniu swoich relacji z innymi rówieśnikami i dorosłymi. Dziecko opanowuje umiejętność wyrażania emocji w sposób akceptowalny przez innych oraz doskonali mowę, co jest podstawą do nawiązywania właściwych relacji z rówieśnikami. Dziecko zdobywa różnorodne doświadczenia oraz uczy się z Bratkiem rozwiązywać różne problemy i podejmować właściwe decyzje. Dzięki Bratkowi coraz lepiej rozumie otaczający je świat. W związku z tym zgromadzone przez dziecko doświadczenia dadzą mu szansę na zdobycie umiejętności i wiedzy do dalszej nauki i dobrego funkcjonowania w grupie.

Poniżej kilka przykładowych zeszytów ćwiczeń, które wykorzystujemy podczas pracy na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych.

Ortograffiti 2Ortograffitiortograffiti-8-jezyk-polski-zeszyt-cwiczen-czesc-1-b-iext53492852

Drogi Rodzicu, więcej informacji na temat pracy z materiałami Ortograffiti z Bratkiem znajdziesz pod adresem:

  https://www.ortograffiti.pl/Strefa-Rodzicow/Czytam-z-Bratkiem/Czytam-z-Bratkiem

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w następujących dniach:

Wtorek 12.30 – 13.15  grupa I (oddział "0"A, "0"B, klasa IIB, klasa IVB)

Wtorek 13.20 – 14.05  grupa II (klasa V)

Wtorek 14.10 – 14.55  grupa III (klasa VIIIB)

Wtorek 15.00 - 15.45  grupa IV (klasa VII, klasa VIIIA)

W zakładce PORADNIK DLA RODZICÓW, zamieszczono uniwersalne porady do pracy z dziećmi w domu. Zachęcam do zapoznania się z nimi, a razie potrzeby zapraszam do kontaktu.

                                                                                                          Nauczyciel terapeuta, Małgorzata Miczulska

Rok szkolny 2020/2021

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne kojarzą się rodzicom z zajęciami wyrównawczymi, gdy ich dziecko ma zaległości w szkole. Tymczasem zajęcia te są skierowane do uczniów potrzebujących pomocy w przezwyciężeniu kłopotów, związanych z opanowaniem konkretnych umiejętności. To chwile wspomagające przyswojenie konkretnej wiedzy. Na czym właściwie polegają?

IMG_20200930_110350

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są rodzajem terapii pedagogicznej, ukierunkowanej na korygowanie i kompensowanie (równoważenie, wyrównywanie) zaburzeń psychoruchowych dziecka jako jednej ze szczególnie ważnych przyczyn niepowodzeń w przedszkolu lub szkole. Zajęcia dedykowane są głównie dzieciom, którym brak opanowania pewnych umiejętności utrudnia prawidłowy rozwój. Grupa, w której odbywają się zajęcia liczy do pięciu osób. Mała liczba uczestników podnosi  efektywność zajęć. W naszej placówce utworzono cztery grupy w oparciu o wiek dzieci oraz o konkretne zaburzenia rozwojowe. Zajęcia mają za zadanie rozwijać oraz aktywizować funkcje osobowościowe i intelektualne dziewcząt i chłopców oraz pomóc im w pełni uczestniczyć w procesie dydaktyczno-wychowawczym.

IMG_20200917_081503

Dla kogo są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne?

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne skierowane są do dzieci wymagających indywidualnego podejścia, mało samodzielnych, łatwo rozpraszających się, nieśmiałych, z dysleksją rozwojową (dysleksja, dysortografia, dysgrafia).  Są polecane także uczniom, którzy mają zaburzenia funkcji wzrokowych, słuchowych czy ruchowych. Jednym słowem do wszystkich dzieci, którym zaburzenia rozwojowe utrudniają opanowanie danych umiejętności, uznawanych za podstawowe. Każdy uczestnik terapii ma do zrealizowania indywidualny program terapii stworzony w oparciu o zalecenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i nauczyciela prowadzącego grupę. Podczas zajęć uczniowie przyswajają nowe wiadomości i doskonalą umiejętności, które już zdobyli, umacniają wiarę we własne siły i są zachęcani do większej samodzielności.

IMG_20200914_143102

Cele zajęć korekcyjno kompensacyjnych

Kluczowym celem zajęć korekcyjno-kompensacyjnych jest pomoc dziecku w pokonaniu trudności uniemożliwiających mu uzyskiwanie dobrych wyników nauczania w przedszkolu lub szkole. Aby zajęcia były jak najbardziej efektywne, korzystamy z różnorodnych metod wspomagających rozwój psychofizyczny.

IMG_20200928_143902

Ćwiczenia

W czasie zajęć poprawiamy efektywność przyswajania treści programowych, korygowania i kompensowania zaburzeń funkcji poznawczych.  Priorytetem jest zdobycie podstawowych umiejętności: czytania, pisania, liczenia poprzez:

 • ćwiczenie poprawy koncentracji uwagi na danej czynności, spostrzegawczości,
 • ćwiczenie poprawy pamięci i logicznego myślenia,
 • doskonalenie sprawności ruchowej,
 • polepszanie funkcji wzrokowej wraz z funkcją orientacji przestrzennej,
 • usprawnianie funkcji słuchowej,
 • doskonalenie sprawności manualnej,
 • kształtowanie umiejętności porównywania, segregowania i samokontroli,
 • poprawę umiejętności czytania,
 • usprawnianie integracji percepcyjno-motorycznej,
 • doskonalenie umiejętności pisania,
 • poprawę umiejętności liczenia wraz wykonywaniem średniej trudności działań matematycznych,
 • ulepszanie umiejętności stosowania poprawnej ortografii.

IMG_20200917_081532