Deklaracja dostępności

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

Zajęcia wyrównawcze w edukacji wczesnoszkolnej

Założeniem zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest wspieranie dzieci mających trudności w nauce. Mogą one wynikać z wielu różnych czynników. Zajęcia mają pomagać w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości, które są przewidziane w podstawie programowej dla danego etapu edukacyjnego. 

Podczas zajęć wyrównawczych mamy możliwość korzystania z gier, zabaw, doświadczeń, współpracy i rywalizacji, z pracy indywidualnej, w parach. Urozmaicanie metod i form pracy i różnicowanie podejmowanych działań sprawią, że dzieci są bardziej zainteresowane zajęciami. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze to motywacja do nauki i rozbudzanie zainteresowań, ale także kształtowanie samodzielności.

Praca na zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych polega również na wskazywaniu dziecku jego osiągnięć, dzięki czemu wzrasta jego motywacja i poczucie wartości. Takie zajęcia mogą być dla dziecka ciekawą przygodą, podczas której rozwija swoje umiejętności.

W roku szkolnym 2021/2022 zajęcia prowadzone są w czwartki w godz. 11.35-12.20

 

Małgorzata Kędzierska