Deklaracja dostępności

Kontakt

Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju
imienia 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

TEST

Łomnica Zdrój 336
33-350 Piwniczna - Zdrój

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony podmiotowej BIP

Wstęp deklaracji

Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP https://bip.malopolska.pl/spwlzdroju 

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju imienia 9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej

Łomnica Zdrój 336, 33-350 Piwniczna – Zdrój, tel./fax: (018) 4468014, e-mail: splomnica@gmail.com

Data publikacji strony internetowej: 2020-02-28

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-30

Strona podmiotowa BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 • zamieszczone na stronie podmiotowej BIP informacje publiczne, w postaci załączników są w formie skanów z uwagi na charakter informacji publicznej. 

  Dokłada się wszelkich starań, aby na bieżąco usuwać bariery na stronie podmiotowej BIP.

Ułatwienia na stronie podmiotowej BIP

Strony podmiotowe w ramach Regionalnego Systemu BIP w Małopolsce posiadają następujące ułatwienia:

 • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
 • mapa strony
 • focus wokół elementów nawigacyjnych
Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-02-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Katarzyna Tabak 
e-mail: zeas@piwniczna.pl 
Telefon: 184464183

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna - informacja dotycząca wejścia/dostępności do budynku

Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju:

 1.  Aby wejść do budynku należy pokonać 6 stopni oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, następnie należy pokonać kolejne 2 stopnie oraz drugie drzwi wejściowe otwierane ręcznie,
 2. Budynek jest dwupoziomowy - brak jest windy, w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli,
 3. Przy schodach wejściowych nie ma podjazdu, w budynku nie ma innych pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.,
 4. W odległości ok. 40 m za budynkiem znajduje się parking szkolny, który nie ma wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej,
 5. W odległości ok. 20 m naprzeciw budynku znajduje się kolejny parking, który nie ma wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej,
 6. Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym,
 7. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Formularz

Przepisz kod z obrazka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych w formularzu moich danych osobowych przez operatora serwisu Szkołę Podstawową w Łomnicy Zdroju, Łomnica Zdrój 336, 33-350 Piwniczna - Zdrój w zakresie niezbędnym do realizacji niniejszego zgłoszenia. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, iż podane w formularzu dane po zakończeniu obsługi zgłoszenia, nie są nigdzie przechowywane w żadnej postaci. Podanie danych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Polityka prywatności