Deklaracja dostępności

Urazy i pierwsza pomoc

Podczas codziennych aktywności jesteśmy narażeni na wiele urazów, które powodują różnorodne obrażenia: otarcia, skaleczenia, krwawienia z nosa itp.

18 maja klasy drugie uczestniczyły w spotkaniu instruktażowym ze szkolną pielęgniarką panią Marią Kulig. Dzieci poznały podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.