Deklaracja dostępności

GRONO PEDAGOGICZNE

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawca klasy

Joanna NAJDUCH

wychowanie przedszkolne

PP

Jadwiga MAŚLANKA

wychowanie przedszkolne

"0"  a

Małgorzata OBRZUD wychowanie przedszkolne "0" b
Małgorzata MICZULSKA

edukacja wczesnoszkolna

  I
Małgorzata KĘDZIERSKA edukacja wczesnoszkolna II a
Maria JURECKA edukacja wczesnoszkolna II b
Sabina KULIG edukacja wczesnoszkolna, wdż III a
Beata POLAKIEWICZ

edukacja wczesnoszkolna

III b

Marcelina KOWALSKA język angielski IV a
Danuta RYZNER wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe,
zaj. sportowe

IV b

Małgorzata MAŚLANKA język polski, biblioteka

V

Bogumiła JANECZEK język polski VI
Joanna JANIK geografia, chemia VII

Joanna GUMULAK

muzyka, zaj. rozwijające kreatywność, skrzypce

VIII a

Jerzy JAMROZOWICZ pedagog szkolny, oligofrenopedagog

VIII b

Magdalena STANCZAK historia, WOS, wdż

s. Elżbieta SMOLĄG

religia

Monika SKOWRON

logopedia

Joanna IWANIEC neurologopeda

Magdalena IZWORSKA

informatyka

Magdalena KUCABA

matematyka, technika

Józef KULIG

fizyka

Mariusz LIS

wychowanie fizyczne,
zaj. sportowe, świetlica

Przemysław LIS

plastyka, świetlica, 
gra na instrumentach

ks. Jan MIREK

religia

Tomasz JACHOWICZ

język niemiecki, edb

Krystyna PANCZYKOWSKA

matematyka

Beata MIECHURSKA

język polski

Mariusz SIDELNIKOW

język angielski

Anna TOCZEK

biblioteka,
oligofrenopedagog

Bogumiła ŻYTKOWICZ

wychowanie fizyczne
zaj. sportowe

Dorota ŻYWCZAK

przyroda, biologia