GRONO PEDAGOGICZNE

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawca klasy

Najduch Joanna

wychowanie przedszkolne

przedszkole gr. A

Maślanka Jadwiga

wychowanie przedszkolne

przedszkole gr. B

Kędzierska Małgorzata

wychowanie przedszkolne

0 a

Jurecka Maria

wychowanie przedszkolne

0 b

Kulig Sabina

edukacja wczesnoszkolna

I a

Polakiewicz Beata

edukacja wczesnoszkolna

I b

Łękawska Anna

edukacja wczesnoszkolna

II a

Obrzud Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

II b

Miczulska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

III

Janeczek Bogumiła

język polski

IV

Janik Joanna

geografia, świetlica

V

Gumulak Joanna

muzyka, plastyka, chór

VI a

Kłap Sylwia

informatyka, technika

VI b

Stanczak Magdalena

historia

VII

Ctenarowski Sławomir

zajęcia sportowe, wychowanie fizyczne

VIII a

Ryzner Danuta

wychowanie fizyczne, doradztwo zawodowe

VIII b

s. Bochenek Bożena

religia

Bogucka Katarzyna

logopedia

Izworska Magdalena

chemia

Jamrozowicz Jerzy

pedagog szkolny

Korus Ewa

informatyka, świetlica

Kowalska Marcelina

język angielski

Kucaba Magdalena

matematyka

Kulig Józef

fizyka

Lis Mariusz

wychowanie fizyczne

Lis Przemysław

muzyka, plastyka, gra na instrumentach

Maślanka Małgorzata

język polski, biblioteka

Miechurska Beata

język polski

 

ks. Mirek Jan

religia

Lityńska Katarzyna

język niemiecki

Panczykowska Krystyna

matematyka

Pierzga Małgorzata

historia, wiedza o społeczeństwie

-

Sidelnikow Mariusz

język angielski

Toczek Anna

biblioteka

Żytkowicz Bogumiła

wychowanie fizyczne

-

Żywczak Dorota

przyroda, biologia

-