GRONO PEDAGOGICZNE

Nazwisko i imię

Nauczany przedmiot

Wychowawca klasy

Najduch Joanna

wychowanie przedszkolne

przedszkole gr. A

Maślanka Jadwiga

wychowanie przedszkolne

przedszkole gr. B

Miczulska Małgorzata

wychowanie przedszkolne,

terapia pedagogiczna

0

Kędzierska Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna      

I a

Jurecka Maria

edukacja wczesnoszkolna

I b

Kulig Sabina

edukacja wczesnoszkolna

II a

Polakiewicz Beata

edukacja wczesnoszkolna

II b

Łękawska Anna

edukacja wczesnoszkolna

III a

Obrzud Małgorzata

edukacja wczesnoszkolna

III b

Maślanka Małgorzata

język polski, biblioteka

IV

Janeczek Bogumiła

język polski

V

Janik Joanna

geografia, świetlica

VI

Gumulak Joanna

muzyka, plastyka

VII a

Kłap Sylwia

Beata Miechurska

informatyka, technika

język polski

VII b

Stanczak Magdalena

historia, wdż

VIII

Ryzner Danuta

wychowanie fizyczne, 

doradztwo zawodowe

-

s. Bochenek Bożena

religia

Bogucka Katarzyna

logopedia

Przybyłowicz Teresa

chemia, bilogia, edukacja dla bezpieczeństwa

Jamrozowicz Jerzy

pedagog szkolny,

Iwaniec Joanna

neurologopeda

Kowalska Marcelina

język angielski

Kucaba Magdalena

matematyka

Kulig Józef

fizyka

Lis Mariusz

wychowanie fizyczne

Lis Przemysław

muzyka, plastyka, świetlica,  gra na instrumentach

ks. Mirek Jan

religia

Lityńska Katarzyna

język niemiecki

Panczykowska Krystyna

matematyka

Pierzga Małgorzata

historia, wiedza o społeczeństwie

-

Sidelnikow Mariusz

język angielski

Toczek Anna

biblioteka, oligofrenopedagog

Żytkowicz Bogumiła

wychowanie fizyczne

-

Żywczak Dorota

przyroda, biologia

-