Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Świetlica profil.-wych.
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Świetlica Profilaktyczno - Wychowawcza

Fotogaleria  ]
 
I. CELE I ZADANIA ŚWIETLICY
 
 
1.     Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, profilaktycznej i terapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, szczególnie:
·    potrzebującej wielokrotnego wsparcia
·    zagrożonej patologiami
·    przejawiającej zaburzenia i defekty uspołecznienia
·    mającej trudności w zakresie realizacji programu szkolnego
 
2.     Świetlica realizuje swój cel przez następujące zadania:
·    pomoc dydaktyczna
·    rozwój zainteresowań, uzdolnień
·    profilaktyka uzależnień
·    ochrona zdrowia i rozwój fizyczny
·    kształtowanie prawidłowych postaw interpersonalnych i społecznych
·    współpraca z rodzicami i instytucjami społecznymi
 
3.     Świetlica realizuje swoje zadania poprzez:
·    zajęcia wyrównawcze
·    programy profilaktyczne i terapeutyczne
·    zajęcia sportowe i rekreacyjne
·    zajęcia grupach zainteresowań
·    dożywianie
·    nawiązywanie współpracy z rodzicami, szkołą, pomocą społeczną, policją.
 
 
II. ORGANIZACJA ŚWIETLICY
 
1.     Siedziba świetlicy znajduje się na terenie Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju.
2.     Świetlica przeznaczona jest dla dzieci w wieku szkolnym.
3.     Zajęcia w świetlicy odbywają się w ramach roku szkolnego, w miarę możliwości w okresie ferii.
4.     Świetlica jest czynna w piątek po lekcjach i w sobotę.
5.     Naboru wychowanków do świetlicy dokonuje kierownik świetlicy na wniosek:
·    Rady Pedagogicznej (pedagoga i wychowawców klas, komisji RPA)
·    dzieci uczęszczają do świetlicy za zgodą rodziców.
 
III.PRAWA I OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
 
1.    W świetlicy profilaktyczno- wychowawczej pracuje:
·    kierownik
·    wychowawcy posiadający kwalifikacje specjalistyczne.
2.    Kierownik odpowiada za całokształt działalności świetlicy profilaktyczno wychowawczej.
3.    Zadaniem kierownika jest:
·    kierowanie działalnością świetlicy
·    troska o bazę lokalową
·    zatrudnianie kadry
·    przyjmowanie wychowanków
·    prowadzenie wymaganej dokumentacji pedagogiczno- finansowej.
4.    Wychowawcy świetlicy mają obowiązek:
·    realizować program świetlicy
·    prowadzić określoną dokumentację
·    rzetelnie prowadzić zajęcia
 
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK