Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Wykaz programów nauczania
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Programy nauczania

Szkolny zestaw programów nauczania na rok szkolny 2020/2021


Punkt Przedszkolny – 3 i 4 –latki


Program Wychowania Przedszkolnego3,4  latki „Wokół przedszkola” MAC.


Religia: Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10. Komisja Wych. Kat. K.E.P.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego w przedszkoluzgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Macmillan.Punkt Przedszkolny – 4 i 5 –latki


Program Wychowania PrzedszkolnegoMAC,  4-5 - latki
Autor: Wiesława Żaba-Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo  

Religia: Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10. Komisja Wych. Kat. K.E.P.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego w przedszkoluzgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Macmillan.


Klasa „0” 6-latki


Program Wychowania Przedszkolnego - „Rozwój – wychowanie-edukacja” - Nowa Era. Autor: Anna Stalmach-Tkacz, Karina Mucha.

Religia: Kochamy dobrego Boga AZ-0-01/10. Komisja Wych. Kat. K.E.P.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego w przedszkoluzgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego dla przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego. Macmillan.


Klasa I


Program edukacji wczesnoszkolnej - "Wielka przygoda - doświadczam - przeżywam - poznaje - wyjaśniam - tworzę". Autorzy: Alina Budniak, Mirosław Kisiela i Małgorzata Mnich.


Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego, zgodny z podstawą programową z dn. 14.02.2017 roku. Autorzy: I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska

Religia: Ogólnopolski Program nauczania Religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W drodze do Wieczernika”. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP


Klasa II


Program edukacji wczesnoszkolnej - Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz Odkrywców”, zgodny z podstawą programową z dn. 14.12.2016 roku. Autor: T. Janicka-Panek.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego, zgodny z podstawą programową z dn. 14.02.2017 roku. Autorzy: I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska

Religia: Ogólnopolski Program nauczania Religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W drodze do Wieczernika”. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP


Klasa III


Program edukacji wczesnoszkolnej - Program nauczania-uczenia się dla I etapu kształcenia edukacji wczesnoszkolnej „Elementarz Odkrywców”, zgodny z podstawą programową z dn. 14.12.2016 roku. Autor: T. Janicka-Panek.

Język angielski: Program nauczania języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego, zgodny z podstawą programową z dn. 14.02.2017 roku. Autorzy: I. Studzińska, A. Mędela, M. Kondro, E. Piotrowska, A. Sikorska

Religia: Ogólnopolski Program nauczania Religii dla klas I – III szkoły podstawowej „W drodze do Wieczernika”. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP


Klasa IV

Przyroda: Program nauczania przyrody Jolanta Golanko. Tajemnice przyrody.


J. angielski: Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z podsttawa programową z dnia 14.02.2017.E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan.

Informatyka : Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” – Michał Kęska – wyd. Nowa Era.


Wychowanie fizyczne : Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł.

Historia : Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” klasy IV-VIII dr Tomasz Maćkowski - Nowa Era.

Muzyka : Program nauczania muzyki w kl.IV-VIII szkole podstawowej „Lekcja muzyki” – Monika Gromek, Grażyna Kilbach-Nowa Era.


Plastyka : Program nauczania plastyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła” – Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozowiak


Matematyka : Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” - Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska Nowa Era.


Technika: Program nauczania techniki W SZKOLE PODSTAWOWEJ „Jak to działa” – Lech Łabecki, Marta Łabecka – Nowa Era. Dodatkowo „Działaj z Jawi”- Witold Jakubek.

Religia: Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Język polski: „NOWE Słowa na start!”- Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz.


Klasa V

Informatyka–„Lubię to” Program nauczania informatyki w szkole podstawowej 'Lubię to” – Michał Kęska – wyd. Nowa Era.

Religia: Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP

Matematyka: Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska , - Nowa Era.

Historia - Program nauczania historii „Wczoraj i dziś” kl. IV – VIII.

dr Tomasz Maćkowski - Nowa Era.

Język polski: „Nowe słowa na start”- Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz.


Język angielski: – Program nauczania j. angielskiego zgodny z nową podstawą programową

dla II -ego etapu edukacyjnego. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber ,Macmillan.

Wychowanie fizyczne: – Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł.

Muzyka: Program nauczania ogólnego muzyki w kl. 4-7szkoły podstawowej „Lekcja muzyki”– Monika Gromek, Grażyna Kilbach-Nowa Era.

Plastyka:Program nauczania plastyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła”– Jadwiga Lukas, Krystyna Onak –M. Ipczyńska, N. Mrozowiak Nowa Era.

WDŻ: Program nauczania wdżwr „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król, wyd. Rubikon.

Technika:Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa”. Wydawnictwo Nowa Era ,L. Łabecki, M. Łabecka.

Dodatkowo „Działaj z Jawi”- Witold Jakubek.

Biologia:Program nauczania biologii w klasach 5-8 szkoły podstawowej – „Puls życia „Anna Zdziennicka.


Geografia:Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej - „Planeta Nowa” dla klas V-VIII. Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic.Klasa VI

Język polski: Program nauczania języka polskiego Nowe słowo na start ! Nowa Era.Język angielski: Program nauczania j. angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.II.17. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber.


Muzyka: Program nauczania muzyki w szkole podstawowej „ Lekcja muzyki”– Monika Gromek, Grażyna Kilbach, Nowa Era.


Plastyka: Program nauczania plastyki dla klas 4-7 szkoły podstawowej Do dzieła”– Jadwiga Lukas, Krystyna Onak – Nowa Era.


Historia: Program nauczania historii w szkole podstawowej „Wczoraj i dziś”

dr Tomasz Maćkowski - Nowa Era.


Geografia: Program nauczania geografii w szkole podstawowej, Nowa Era.Biologia: Program nauczania biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej. Puls Życia, Anna Zdziennicka.


Matematyka: Program nauczania. „Matematyka z kluczem” dla szkoły podstawowej.

Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska-Nowa Era.


Informatyka: Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to” Michał Kęska, Nowa Era.


Technika: Program nauczania techniki w szkole podstawowej „Jak to działa”, Lech Łabecki, Marta Łabecka, Nowa Era. Dodatkowo „Działaj z Jawi”-dla klas IV – VI szkoły podstawowej.

Wychowanie fizyczne: – Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej Krzysztof Warchoł.


WDŻ: Program nauczania „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król, wyd. Rubikon.


Religia: Program ogólnopolski nr AZ-2-01/10 z 9 VI 2010: Poznaję Boga i w Niego wierzę. Autor: Komisja Wychowania Katolickiego KEP


Klasa VII

Informatyka – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej – „Lubię to”

Michał Kęska, G. Koba – wyd. Nowa Era.

Biologia: Program nauczania biologii . Anna Zdziennicka- Nowa Era

Język angielski: – Program nauczania języka angielskiego dla 2 etapu edukacyjnego zgodny z podsttawa programową z dnia 14.02.2017.E. Piotrowska, T. Sztyber. Macmillan.

Wychowanie fizyczne: – Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł.

Historia - Program nauczania historii „Wczoraj i dziś”

dr Tomasz Maćkowski - Nowa Era.

WDŻ: Program nauczania WDŻ „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król, wyd. Rubikon.

Chemia: Program nauczania chemii Teresa Kulawik, Maria Litwin- Nowa Era

Muzyka: Program nauczania ogólnego muzyki w klasach IV-VII. Monika Gromek, Grażyna Kilbach. Nowa Era.


Plastyka: Program nauczania plastyki w klasach 4-7 szkoły podstawowej „Do dzieła”. Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Natalia Mrozowiak, Marta Ipczyńska. Nowa Era.


Matematyka: Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska , - Nowa Era.

Religia: „Spotykam twoje słowo”. Ks. Paweł Mąkosa.Gaudium.

Język polski: „Nowe słowa na start”- Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz.


Język niemiecki: Program nauczania zgodny z nową podstawą programową dla klasy VII szkoły podstawowej. „MEINE DEUTSCHTOUR”, Ewa Kościelniak-Walewska. Nowa Era

Fizyka: „To jest Fizyka”-Marcin Braun, Weronika Śliwa -Nowa Era.

Geografia: Program nauczania dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic.

Doradztwo zawodowe: program autorski p. Aneta Kościółek.


Klasa VIII

Informatyka Informatyka – Program nauczania informatyki w szkole podstawowej – „Lubię to”Michał Kęska, G. Koba – wyd. Nowa Era.


Biologia: Program nauczania biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowej.Puls życia, Anna Zdziennicka- Nowa Era


Język angielski: Program nauczania j. angielskiegodla klas VII-VIII zgodny z nową podstawą programową dla II -ego etapu edukacyjnego. Ewa Piotrowska, Tomasz Sztyber ,Macmillan.


Wychowanie fizyczne: Program nauczania wychowania fizycznego dla ośmioletniej szkoły podstawowej. Krzysztof Warchoł.


Historia - Program nauczania historii w kl. IV – VIII szkoły podstawowej „Wczoraj i dziś”

dr Tomasz Maćkowski - Nowa Era.


WOS - „Dziś i jutro” program nauczania WOS, Nowa Era, Barbara Furman.


WDŻ: Program nauczania WDŻ „Wędrując ku dorosłości”

Teresa Król, wyd. Rubikon.


Chemia: Program nauczania chemii w szkole podstawowej Teresa Kulawik.


EDB: Program nauczania EDB w szkole podstawowej Jarosław Słoma.

Matematyka: Program nauczania matematyki dla klas 4-8 szkoły podstawowej „Matematyka z kluczem” Marcin Braun, Agnieszka Mańkowska, Małgorzata Paszyńska , - Nowa Era.


Religia: „Z tobą idę przez życie” Ks. Paweł Mąkosa Gaudium.


Język polski: „Nowe słowa na start”- Program nauczania ogólnego języka polskiego

w klasach IV-VIII szkoły podstawowej – Marlena Derlukiewicz.


Język niemiecki: Program nauczania języka niemieckiego w szkole podstawowej jako drugiego języka nowożytnego klasy VII-VIII Nowa Era.


Fizyka: „To jest Fizyka”-Marcin Braun, Weronika Śliwa -Nowa Era.


Geografia: Program nauczania geografii dla szkoły podstawowej „Planeta Nowa” dla klas

V – VIII Ewa Maria Tuz, Barbara Dziedzic.


Doradztwo zawodowe: program autorski p. Aneta Kościółek


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK