Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / MAITRI
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
MAITRI


Nie żyjemy tylko dla siebie


Rok 2010 był rokiem, kiedy Szkoła Podstawowa w Łomnicy Zdroju podjęła duchową adopcję serca, dziewczynki z Afrykańskiego Kongo, a tym samym włączyła się do pięknej akcji Ruchu Solidarności z Krajami Trzeciego Świata-MAITRI.

W akcję, od tego czasu, bezpośrednio zaangażowane były dzieci z punktu przedszkolnego, oddziałów „0” i klas I-III. Każdego miesiąca określona suma pieniędzy przekazywana była do biura adopcyjnego, a stamtąd dalej. Pozwalało to na dożywianie i utrzymanie adoptowanego dziecka oraz pokrycie opłat związanych z edukacją szkolną.

Uwimana Karegeya, bo tak ma na imię dziewczynka, w sierpniu 2017 roku zakończyła edukację na etapie szkoły podstawowej. 7 lat pomocy naszej duchowej siostrze zaowocowało ukończeniem pewnego etapu edukacji, ale także i życia. Każdego roku nasza szkoła otrzymywała świadectwo Uwimany z dokładnym opisem osiągnięć dziewczynki. Nie są one porównywalne w żadnej mierze z edukacją, jaką objęte są dzieci w naszych, polskich warunkach. Obecnie Uwimana pragnie uczyć się dalej. Kolejny etap, szkoły średniej trwa 6 lat. Nasza szkoła podejmuje dalszego udziału w tej szlachetnej akcji. To naturalna kontynuacja programu Adopcji szkoły podstawowej, to objęcie dziewczynki dalszą opieką, wsparciem finansowym i modlitwą.

Od września 2018 roku w akcję zaangażowani są wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju.

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 Znak Ruchu Solidarności z Ubogimi  Trzeciego Świata - MAITRI.

 

 

 

Źródło: http://www.maitri.pl/nasza-historia/

Ruch “Maitri”- Historia działalności ruchu  katolików świeckich

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest federacją wspólnot osób świeckich, które jednoczy pragnienie niesienia pomocy najuboższym mieszkańcom Ziemi. Pierwsza wspólnota powstała  w roku 1975 w Warszawie. Założycielem był Jacek Wójcik, który – kierując się radami śp. ks. Bronisława Bozowskiego – trafił w trakcie podróży do Indii do domu sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie, gdzie podjął pracę wolontariacką. Inspiracją dla powstania Ruchu była postawa i praca św. Matki Teresy i jej Zgromadzenia.

Początki Ruchu i jego nazwa                           

Na przełomie lat 1975/76 przy klasztorze oo. Paulinów przy ul. Długiej 3 w Warszawie powstała grupa pod nazwą Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata, której działalność została zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej.  Już rok później powstała druga grupa w Bytomiu, a we wreśniu 1977 roku w Gdańsku i Wrocławiu. W latach 80-tych na terenie Polski działało ponad 30 grup, a Ruch liczył ponad trzystu uczestników. Powstały też grupy na Słowacji i w Czechach. Ruch zaczął się rozwijać bardzo dynamicznie pod nazwą Ruch Wymiany z Krajami Trzeciego Świata. W latach 80′ nazwa została uzupełniona o pochodzące z sanskrytu słowo “maitri” oznaczające braterstwo i przyjaźń. W podobnym znaczeniu funkcjonuje ono obecnie w językach współczesnych Indii. W tamtym czasie praca uczestników Ruchu polegała na wysyłaniu paczek z darami rzeczowymi, głównie do ośrodków prowadzonych przez Matkę Teresę i jej zgromadzenie sióstr Misjonarek Miłości w Kalkucie. Tam też wielu uczestników Ruchu pracowało w ramach wolontariatu. Paczki były wysyłane także do misji księży werbistów w Puri oraz misji pallotyńskiej w Jeevodaya w Indiach.

 

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK