Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe

Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe, czyli z robotyką za pan brat.

 

Od października 2017 roku w naszej szkole realizowany jest projekt: Innowacyjne rozwiązania cyfrowe w szkołach podstawowych powiatu nowosądeckiego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa Działanie 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej.

W projekcie, oprócz naszej szkoły bierze udział 18 szkół podstawowych z dziewięciu gmin powiatu nowosądeckiego. Głównym celem projektu jest nabycie/podniesienie kompetencji TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne)  nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób dorosłych z terenów wiejskich i wiejsko – miejskich powiatu nowosądeckiego.

Zajęcia praktyczne realizowane są, wg ustalonego harmonogramu, w wymiarze 4 godz. dydaktycznych w tygodniu, od października 2017 do stycznia 2018. Bierze w nich udział 16 uczniów klasy I. Dziewczynki i chłopcy wykorzystują podczas zajęć innowacyjny sprzęt – roboty, tablety oraz materiałów dydaktycznych, W kwietniu 2018 roku, w ramach projektu, odbędzie się wycieczka do krakowskiego Centrum Nauki i Zabawy Klockoland.

Po zakończeniu działań projektowych pozyskane roboty, gry logiczne i zestawy wprowadzające w świat robotyki, będą wykorzystywane podczas zajęć programowych.

Zdobywaniu umiejętności wczesnego programowania towarzyszy w tym przypadku radość i zabawa. I dobrze, bo poprzez zabawę pierwszaki nauczą się najwięcej.

W ramach projektu zakupiono dla szkoły sprzęt teleinformatyczny oraz materiały dydaktyczne na kwotę 12.544,01, a także pokryto koszt szkolenia specjalistycznego  podnoszące kompetencje cyfrowe w zakresie programowania, dla nauczyciela prowadzącego zajęcia. W naszej szkole zajęcia te realizuje p. Małgorzata Miczulska.

 

  

Zapraszamy do GALERII

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK