Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / ZDALNE NAUCZANIE
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Zasady zalnego nauczania

Klauzula informacyjna
Zasady prowadzenia zajęć z wykorzystaniem  metod i technik kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im.9 Kompanii 3 Batalionu 1 Pułku Strzelców Podhalańskich Armii Krajowej
w ŁOMNICY ZDROJU dniach od 25.03.2020 r. – 10.04.2020 r.

1.    W  czasie  ograniczenia funkcjonowania naszej szkoły w  okresie od 25.03.2020 r. 10.04.2020 r. informuję, że zajęcia edukacyjne będą odbywały się drogą zdalną z wykorzystaniem możliwości technicznych dostępnych dla nauczycieli, rodziców i uczniów poprzez e-mail, Messenger, telefon i inne metody komunikacji elektronicznej. Pozwolą one na realizację podstawy programowej.

2.    Opracowano harmonogram zajęć, który zapewnia: równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia, zróżnicowanie zajęć w każdym dniu, możliwości psychofizyczne uczniów do podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia, łączenia przemiennie kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia oraz ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.

3.    W harmonogramie uwzględniono potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci i uczniów, w tym uczniów objętych kształceniem specjalnym oraz uczęszczających na zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.

4.    W czasie prowadzenia zajęć nauczyciele monitorują postępy uczniów oraz weryfikują ich wiedzę i umiejętności, a także oraz informują uczniów lub rodziców o postępach w nauce i uzyskanych przez niego ocenach.

5.    Sposób dokumentowania realizacji zadań  odbywa się poprzez zapisy tematów lekcji w dokumentacji  prowadzonej przez nauczyciela.

6.    Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia zapewnia uczniowi lub rodzicowi  możliwość konsultacji   oraz przekazuje im informacje o formie i terminach tych konsultacji.

7.    Nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych bezpośrednio konsultują się z wychowawcą lub rodzicem w celu zapewnienia im właściwej realizacji zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach ppp.

Dyrektor szkoły Bożena Maślanka

PLAN ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ŁOMNICY ZDROJU OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 25.03 – 10.04.2020r

 Wyjaśnienie:
Harmonogram zajęć usystematyzuje naszą pracę w tym trudnym okresie. Pojedynczy przedmiot w harmonogramie nie oznacza godziny lekcyjnej. Jest informacją w jakim dniu uczeń powinien pracować na bazie materiałów otrzymanych przez nauczyciela danego przedmiotu.

Wychowanie Przedszkolne  PPa , PPb , Oa , Ob.
 
Od  Poniedziałku do Piątku – edukacja przedszkolna

KLASA I – III

PONIEDZIAŁEK ed.polonist. ed.matemat.
WTOREK j.angielski ed.muz
ŚRODA ed.polonist. ed.przyrod.
CZWARTEK ed.matemat. ed.informat.
PIATEK ed.polonist religia

 KLASA IV

PONIEDZIAŁEK j.polski matematyka religia
WTOREK informatyka historia j.angielski
ŚRODA j.polski matematyka muzyka
CZWARTEK przyroda technika plastyka
PIATEK j.polski matematyka j.angielski wych.fiz (ed.prozdrowotna)

 KLASA V – VI

PONIEDZIAŁEK j.polski matematyka religia geografia
WTOREK informatyka historia j.angielski
ŚRODA j.polski matematyka muzyka
CZWARTEK biologia technika plastyka
PIATEK j.polski matematyka j.angielski wych.fiz (ed.prozdrowotna)

KLASA VII

PONIEDZIAŁEK j.polski matematyka religia geografia
WTOREK informatyka historia j.angielski
ŚRODA j.polski matematyka muzyka j.niemiecki
CZWARTEK biologia j.angielski plastyka fizyka
PIATEK j.polski chemia matematyka wych.fiz (ed.prozdrowotna)

KLASA VIII

PONIEDZIAŁEK j.polski matematyka religia geografia
WTOREK informatyka historia j.angielski chemia
ŚRODA j.polski matematyka wos j.niemiecki
CZWARTEK biologia j.angielski fizyka edb
PIATEK j.polski chemia matematyka wych.fiz (ed.prozdrowot
© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK