Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
Poniedziałek - 3 sierpnia 2020 Augustyna, Kamelii, Lidii     
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
RODO
PROCEDURY I ZARZĄDZENIA
EGZAMIN ÓSMOKLASISTY
ZDALNE NAUCZANIE
CZAS PANDEMII
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Statut Szkoły
Oddział Przedszkolny
Samorząd Uczniowski
Lektury na zajęciach
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I KLASY I 2020/2021
Rada Rodziców
Podział godzin
Kalendarz 2019/2020
Wykaz programów nauczania
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
WCZESNE WYKRYWANIE WAD WZROKU I SŁUCHU
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
ZHP
SKO
MAITRI
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
KONKURSY
Galeria
Prace plastyczne
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Zarządzenie nr 6

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA CZAS PANDEMII  ] [ PROCEDURA KOMUNIKOWANIA   ] [ PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA  ] [ PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  ] [ PROCEDURA WYDAWANIA POSIŁKÓW  ] [ PROCEDURA DEZYNFEKCJI SAL I ŁAZIENEK   ] [  Procedura BHP dla pracowników  ] [ OŚWIADCZENIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH  ] [ Zgoda rodzica na pomiar temperatury dziecka  ] [ Tabela pomiaru temperatury  ] [ Załącznik nr1 Instrukcja mycia rąk  ] [ Załącznik nr2 Instrukcja dezynfekcji sprzętów i powierzchni  ] [ Procedura funkcjonowania  biblioteki    ] [ Obowiązki ucznia w zakresie organizacji zajęć na terenie szkoły  ]
..