Portal - Piwniczna - Zdrój
Strona główna / Punkt Przedszkolny
Środa - 21 lutego 2018 Eleonory, Lenki, Kiejstuta     
Dyrekcja Szkoły Podstawowej
Grono Pedagogiczne
Samorząd Uczniowski
Statut Szkoły
Oddziały gimnazjalne
Z kart historii
O patronie
Wydarzenia
Rada Rodziców
Kalendarz 2017/2018
Wykaz programów
Wykaz podręczników
Wymagania edukacyjne
Odblaskowa Szkoła
Biblioteka
Zuchy
ZHP
SKO
MAITRI 2017
Projekt: Innowacyjne Rozwiązania Cyfrowe w klasie I
Świetlica profil.-wych.
Najlepsi uczniowie
Konkursy
Punkt Przedszkolny
Galeria
Kontrola rodzicielska
Pomocne strony
Szkoła na wesoło
Strony dla nas
Linki
Prosimy o wpis
polski
Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej

Małe serduszko Łomnicy Zdroju

-Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej

 

W każdym dziecku drzemią siły twórcze, domagające się odkrycia. Jedne szepcą do nas cichutko, każąc się zauważyć spostrzegawczemu rodzicowi czy nauczycielowi. Inne „głośno wołają” i same ukazują indywidualne talenty dzieci, już od najmłodszych lat.

Edukacja przedszkolna, edukacja najwcześniej zorganizowana, nie biorąc pod uwagę szkoły życia, trwającej od pierwszych chwil bycia w rodzinie. Chwile uczenia się pierwszych zachowań w grupie rówieśniczej, nabywanie pierwszych umiejętności, dających małe podwaliny do podjęcia trudu nauki w klasach starszych.

Z pełną świadomością dobra, jakie niesie edukacja przedszkolna zarówno dla dzieci jak i dla rodziców, dyr Szkoły Podstawowej w Łomnicy Zdroju p. Bożena Maślanka rozpoczęła trzy lata temu starania o uruchomienie przy placówce Punktu Przedszkolnego.

Dziś już wiadomo, że trud się opłacił. Uśmiechnięte, beztroskie twarze dzieci, mogących w swoim małym świecie bawić się i podejmować działania edukacyjne pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, dają odpowiedź na proste pytanie o sens stworzenia takiego miejsca. Warunki lokalowe ograniczają liczbę chętnych do uczęszczania do Punktu, jednak te dzieci, którym udało się znaleźć w grupie przedszkolnej spędzają czas w warunkach komfortowych i pod każdym względem – bezpiecznych.

Wiele mówi się o upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w ostatnich latach.  Stworzono i stwarza się nadal wiele miejsc w przedszkolach dzięki funduszom unijnym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzkim w okresie programowania 2007-2013. Rząd czyni starania, aby również w kolejnym okresie w programach współfinansowanych przez UE edukacja przedszkolna była nadal traktowana priorytetowo.

Szczęśliwe to dzieciństwo, które trwać może w beztrosce, zabawie ale i blisko „mądrej” edukacji. Szczęśliwe te dzieci, które chcąc wkraczać w świat pierwszych doświadczeń przedszkolnych i wczesnoszkolnych, mogą z nich korzystać - ale nie muszą.

© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: SK